Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola 21. storočia
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077986
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14680 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
Trnava