Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreativitou k efektívnej výučbe anglického jazyka
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077951
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3215 €
Koordinátor:Základná škola, Ulica J. Stampayho 928/76, 94342 Gbelce
Gbelce