Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernú školu tvoria moderní učitelia
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077865
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6650 €
Koordinátor:Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Partizánske