Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077836
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9125 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava