Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTEGRÁCIA - Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077834
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25795 €
Koordinátor:Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Banská Bystrica