Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovácia školského vzdelávania
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077824
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31060 €
Koordinátor:Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Lučenec