Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná škola - škola pre budúcnosť
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077815
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22395 €
Koordinátor:Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Banská Bystrica