Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorení inováciám
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077810
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21385 €
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou