Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie pre budúcnosť
Číslo projektu:2020-1-SK01-KA101-077748
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18655 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
Brezno