Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powiedz NIE
Číslo projektu:2020-1-PL01-KA229-081582_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča
Moča