Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation in dance education
Číslo projektu:2020-1-NL01-KA229-064729_5
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice
Košice