Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural Heritage Beyond Borders
Číslo projektu:2020-1-NL01-KA229-064557_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Stará Ľubovňa