Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentális Egészségvédelem az Óvodában
Číslo projektu:2020-1-HU01-KA229-078773_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice
Košice