Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Groundwater: learn to preserve the European underground environment.
Číslo projektu:2020-1-FR01-KA229-080048_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola
Giraltovce