Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNESCO CULTURE AMBASSADORS
Číslo projektu:2020-1-ES01-KA229-082971_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Stará Ľubovňa