Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Values in Action - Boosting the European Community Spirit
Číslo projektu:2020-1-DE03-KA229-077561_4
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín
Trenčín