Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es gibt keinen Planeten B - nachhaltig handeln
Číslo projektu:2020-1-DE03-KA229-077356_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:
Koordinátor:Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
Nitra