Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meeting point
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA205-001962
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:166637 €
Sumár projektu:Projekt Strategického partnerstva podporujúce inovácie v dĺžke 30 mesiacov podáva nezisková organizácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zo Slovenska partnermi sú Plán B. z Českej republiky a Pro Vobis z Rumunska. Všetky tieto organizácie
Koordinátor:V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže