Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ne)bezpečne v sieti
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA205-001930
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:164890 €
Sumár projektu:Projekt "(Ne)bezpečne v sieti" reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne výstupy podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a
Koordinátor:Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania