Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADE - MUSEUM AND ART EDUCATION FOR DEAF EMPOWERMENT
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA205-001920
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:271315 €
Sumár projektu:Projekt strategického partnerstva podporujúci inovácie v trvaní 24 mesiacov predložila organizácia Deaf Studio (SK) v projekte figuruje 8 skúsených kľúčových EU partnerov (SK, 3x IT, RO, AU, PL, IE) ktorí sa venujú oblasti mládežníckej politiky, organiz
Koordinátor:DeafStudio