Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effective Communication Tools for You(th)
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-002027
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26275 €
Sumár projektu:Mobilita pracovníkov s mládežou „Effective Communication Tools for You(th)“ je partnerstvom organizácií zo 14 krajín, v rámci ktorej dôjde k budovaniu partnerstva a k poňatiu témy efektívnej komunikácie v rámci práce s mládežou. Priojekt prebehne od 10.
Koordinátor:Otvorená Hra o. z.