Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spread The Word!
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001937
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17520 €
Sumár projektu: Hlavným cieľom medzinárodnej výmeny mládeže, ktorej projekt predkladá "Spread the word" je poskytnúť informácie o možnostiach vzdelávania a šíriť informácie o nich prostredníctvom interaktívnej marketingovej kampane. Témy Medzinárodná spolupráca, medziná
Koordinátor:EduEra