Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Cardio Youth - Exchange
Číslo projektu:2018-3-SK02-KA105-001929
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47020 €
Sumár projektu:Neformálna skupina Cardio Youngs z Bratislavy predkladá projekt spolupráce s podobnou skupinou z ČR. Zámerom projektu je zvyšovanie kompetencií mládeže s kardio-ochoreniami prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Aktivity prebehnú od 29.6. - 10.7. a od
Koordinátor:Cardio Youngs