Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Space for culture 2018
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA125-001867
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36730 €
Sumár projektu:Projekt je dlhodobá dobrovoľnícka aktivita v rozmedzí jedného roka so začiatkom 1.8.2018. Do projektu sú zapojení 4 dobrovoľníci z krajín: Gruzínsko, Francúzsko, Bulharsko a Česko. Projekt nadväzuje na aktivity, ktoré nastavili súčasní dobrovoľníci, ako n
Koordinátor:A4 - ASOCIACIA ZDRUZENI PRE SUCASNU KULTURU