Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education for All
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA125-001863
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27334 €
Sumár projektu:„Education for All“ je projekt na hosťovanie dobrovoľníkov, ktorý koordinuje organizácia Mladiinfo a dve hosťujúce organizácie z Bratislavy. Témou projektu je edukácia. Dobrovoľníci budú mať možnosť pre rozvoj kompetencií, vedomostí, názorov a správania v
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO