Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Make it happen
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001887
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66918 €
Sumár projektu:Projekt pod názvom "Make it happen" si podáva organizácia V.I.A.C. Do projektu sú zapojení partneri z Rumunska, Fínska, Talianska, Nemecka, Grécka a Francúzka. Projekt pozostáva z troch fáz/aktivít prvá sa realizuje v Rumunsku, druhá v Lotyšsku a tretia n
Koordinátor:V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE