Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folktazia in Spis
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001877
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20640 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny predkladá neformálna skupina mladých ľudí Folktazia v spolupráci so skúsenými aj novovzniknutými partnermi z Estónska, Poľska, Českej republiky a Rumunska. Týždňovej mládežníckej výmeny sa zúčastní 40 účastníkov, z čoho viac ak
Koordinátor:Folktazia