Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crirical Thinking
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001862
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18239 €
Sumár projektu:Projekt s názvom Critical Thinking predkladá OZ Expression zo Spišskej Belej. Je to mládežnícka výmena so 4 partnermi: 2 partnerské organizácie zo Slovenska a 2 z Česka. Zúčastní sa jej 22 mladých ľudí (študentov stredných škôl) vo veku 15-18 rokov + 4 ve
Koordinátor:Expression o.z.