Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be Eco without Ego
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001860
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16425 €
Sumár projektu:5 mesačný projekt podáva organizácia Youth for Equality z Pustých Úľan. Jedná sa o organizáciu pozostávajúcu z dobrovoľníkov a študentov ekonómie a ekológie. Projektovými partnermi sú organizácie z Talianska, Grécka, Nemecka, Macedónska a Rumunska. Na pr
Koordinátor:Youth for Equality