Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAINBOW
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001852
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27840 €
Sumár projektu:Organizácia EduEra predkladá projekt s názvom "TRAINBOW", ktorý vychádza z konkrétne zadefinovaných potrieb účastníkov (pracovníkov s mládežou) a partnerských organizácií, ktorého hlavným cieľom je medzinárodné vzdelávacie školenie (Kysak, 15.-24.10. 2018
Koordinátor:EduEra