Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NatureCalling!
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001851
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19975 €
Sumár projektu:Nature calling je medzinárodná mládežnícka výmena, do ktorej je zapojených 35 mladých ľudí zo 7 krajín (vrátane Slovenska). Hlavnou témou sú klimatické zmeny a ekológia. Cieľom projektu je zvyšovať ekologické povedomie, vzdelávať mladých o klimatických zm
Koordinátor:MOTHER FLOWER