Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zero Waste
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001846
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13560 €
Sumár projektu:Projekt s názvom Zero Waste sa uskutoční v dátume 10.-15. 9. 2018 vo Veľkých Kapušanoch. Ide o mládežnícku výmenu, ktorej sa zúčastnia mladí ľudia z Maďarska, Poľska a Slovenska, 12 z každej krajiny. Cieľom projektu je zdvihnutie povedomia medzi mladými ľ
Koordinátor:Luminosus, n.o.