Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tancom a spevom po Európe
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001845
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31790 €
Sumár projektu:Projekt „Tancom a spevom po Európe“ je mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. až 23. septembra v obci Heľpa (trvanie 8 dní, plus 2 dni na cestu). Do projektu budú aktívne zapojení partneri z Česka. Maďarska a Poľska. Témou projektu je rozmanit
Koordinátor:Dedinska unia helpianskych aktivistov o.z.