Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respect for differences
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001825
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16460 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt je mládežnícka výmena, kde spolu s koordinujúcou organizáciou zo Slovenska bude zapojené ďalšie 3 organizácie - z Litvy, Talianska a Portugalska. Hlavnými cieľmi sú: podporovať toleranciu a porozumenie medzi mladými ľuďmi, ponúknuť mla
Koordinátor:OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC