Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal Progress = Professional Success
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001821
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33500 €
Sumár projektu:Projekt predkladá predkladá nezisková organizácia Inspiromax z Banskej Bystrice, ktorej cieľom je rozvoj potenciálu a participácie mladých Rómov. Predložený projekt je tvorený 3 aktivitami, prípravným stretnutím školiteľov (náklady nie sú zahrnuté do rozp
Koordinátor:Inspiromax