Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Džungľa ľudskosti
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001816
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20865 €
Sumár projektu:Projekt predkladá OZ Apolon z Popradu, ktoré chce zorganizovať stretnutie s neformálnou skupinou 44 mladých ľudí vo veku od 18- 25 rokov, 20 zo Slovenska a 20 z Ukrajiny. Cieľom je podnietiť mladých ľudí objavovať kultúrne dedičstvo Európy a zapájať sa
Koordinátor:Zdruzenie