Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan for Financial Fitness
Číslo projektu:2018-2-SK02-KA105-001795
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39930 €
Sumár projektu:Projekt predkladá združenie INNOVUS z Lučenca, ktoré sa zameriava na rozvoj regiónu a znižovanie sociálneho znevýhodnenia. Predkladaný projekt je mládežnícka výmena (SK-21, RO-18, ES-19) v trvaní 10 dní, ktorá sa má uskutočniť pri Banskej Štiavnici. Cieľ
Koordinátor:Obcianske zdruzenie Innovus