Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ORTAK AKIL VE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
Číslo projektu:2018-1-TR01-KA229-059330_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:149100 €
Sumár projektu:TIMMS ve PISA verilerine göre bugün dünyada birçok ülke matematik öğretimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Matematik öğretiminde sürekli arayış içinde olan ülkemiz yıllardır AB standartlarında bir matematik politikası oluşturmaya çalışıyor. Bu noktada Avrupa'da çok başarılı ülkeler var. Matematik öğretimi noktasında keskin , yenilikçi politikalar üretemediğimiz için merkez teşkilatının aldığı kararlar refleksten öteye gidemiyor. Dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmak istiyoruz, teknoloji üretmek istiyoruz fakat PISA 2015 matematik okuryazarlığı verilerine baktığımızda Türkiye'nin 50. sırada olduğunu görüyoruz. Ayrıca Türkiye'deki çocukların matematik testindeki başarısı da OECD ülkelerinin ortalamasının da altında. Kısaca öğrencilerimiz matematiksel bilgiyi alıyorlar fakat o bilgiyi nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Çocuklarımız kısaca matematiği gündelik yaşamlarına adapte edemiyorlar. Çünkü matematikten korkuyorlar ve matematiği itici buluyorlar. Bu yüzden matematik kapasitesi ve becerisi yüksek bir çocuk bile matematiğe karşı olan bu tutum ve ilgisizliğinden dolayı başarısız oluyor. Matematik öğretim ve öğrenimindeki bu aksaklıkların onlarca sebebi var. Projeyi hazırlarken 1500 sayfaya yakın bu konuyla alakalı makale okudum. Bu başarısızlıkta, geleneksel öğretim yöntemlerinde ısrarcı olup modern çağın matematik algısına ve ihtiyaçlarına göre kendini güncelleyemeyen öğretmen ve müfredat, öğrencinin motivasyon eksikliği, öğrencinin olumsuz ev geçmişi, olumsuz veli profilinin öğrenme sürecine etkisi, problem temelli öğrenmeme gibi birçok neden sayabiliriz. Biz, bu çalışmaları yaparken aynı zamanda sosyal mecrada matematik öğretimi konusunda bizimle ortak sıkıntıları olan fakat bu noktada yaratıcı ve yenilikçi arayışlar içinde olan okulları bulmaya odaklandık.Bunu yaparken ülkelerin PISA 2015 verilerine de baktık. Sıralamada bizden daha yukarıda olan ülkeleri araştırdık. Polonya ve Portekiz matematik okuryazarlığında ülkemizin oldukça önündedirler. Matematikte başarılı olmak Avrupayı da kapsayan bir ihtiyaç olduğundan bizler matematik alanında yerel çözümler arayan okullar olarak bu ihtiyacı karşılayabilmek için bir araya gelmek istiyoruz.Bu anlamda bizim onlara ortaklarımızın da bizlere katacağı çok artı değer olduğunu düşünüyoruz. Onların proje tecrübeleri ve matematik öğretimindeki işbirliği teklifi bizi oldukça motive etmektedir. Projemiz hibe desteğini alınca 5 ortak okul olarak matematik öğretiminde oldukça mesafe kat edeceğiz Çünkü kolektif akıl , istişare ve işbirliğini her daim önemsiyoruz. Slovak ortağımızda öğrencilerin matematik motivasyonu düşük, başarısızlığı buna bağlıyorlar. Romanya daha yaratıcı ve yenilikçi ,didaktik uygulamalar arıyor. Bizim öğrencilerimizin kısmen motivasyonu düşük, öğretmen müfredatın içinde kaybolmuş durumda.Öğrencilerimizin renkli aktivitelere, matematik oyunlarına , değişik takım çalışmalarına ihtiyacı var. Türkiye'de matematik başarısı yerel ve ulusal sınavlarda sürekli test ediliyor.Bu yüzden de öğrencilerimizde sürekli bir sınav baskısı var. Bu da sağlıklı bir matematik öğrenmesinin önünde engel teşkil ediyor. Bizim bu projedeki en önemli felsefemiz şudur: ''Matematik kabus, başarısızlık da kader değildir.'' Projenin amacı ise öncelikle çocuklara matematiği sevdirmek , bunun için de öğretmenin mesleki altyapısının,yeterliliğinin ve yaratıcılığının altını doldurmak. Sonra çocukların matematik motivasyonlarını yukarı çekmek.Soyut kavramlar ve ifadelerden çok onlara somut örnekler vermek. Onlar matematiğin hayatın parçası olduğunu, matematiği somutlaştırıp gündelik yaşamla matematik arasında ilişki kurmayı başardıklarında anlayacaklar. Çocuklar en çok oyun oynarken çok ciddi olurlar. Bu sebeple matematik öğretiminde oyunlaştırma yöntemini kullanmamak büyük eksiklik olur. Biz de bu projemizle yerelden, öncelikle kendi okulumuzdan başlayıp bir matematik farkındalığı yaratarak bir eğitim ateşi yakmak istiyoruz. Amacımız çocuk ile müfredatın sunduğu matematik arasındaki engelleri kaldırmak, matematiği çocuklara sevdirmektir. Öğretmenlerimizin bu yüzyılın becerileriyle güncellenmesini sağlamaktır.Öğrencilerimizin sağlıklı bir öğrenme yapabilmeleri için okuyazarlıklarını da geliştirmektir. Proje ülkeleriyle beraber ortak matematik programı oluşturup, bu programı proje süresince pilot olarak sınıf düzeyinde uygulamak ve sonuçlarını takip etmektir. Projeyi ortak ülkelerle beraber yaygınlaştırıp süreç bitse bile farklı okullarda devam ettirmektir.
Koordinátor:Spojena skola Kollarova 17, Secovce
Sečovce