Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pathfinder
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001709
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2411 €
Sumár projektu:Dobrovoľnícky projekt so zapojením partnerov z krajiny programu (Taliansko) pre 1 dobrovoľníčku zo SR v trvaní 6 mesiacov so začiatkom od 01.5.2018. Projekt zahŕňa jednu dobrovoľnícku aktivitu, ktorá je v trvaní 59 dní. Zámer projektu je posilnenie kapací
Koordinátor:Obcianske zdruzenie Sverzovka