Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budujeme komunity pokračuje
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA125-001642
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5027 €
Sumár projektu:Projekt Európskej dobrovoľníckej služby podáva OZ Stopy a jeho ambíciou je podporiť rozvoj a budovanie komunít v meste Žilina. Aktivita je naplánovaná pre 3 dobrovoľníkov na krátkodobú službu a 5 dobrovoľníkov na dlhodobú službu. Do projektu sú zapojené k
Koordinátor:Obcianske zdruzenie STOPY