Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let´s get cross
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001736
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25025 €
Sumár projektu:Hlavnou ambíciou projektu "Let's get cross!" je posilnenie vplyvu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania prostredníctvom medzisektorovej spolupráce. Odborný seminár sa bude konať od 22. do 28. augusta na východe Slovenska a z hľadiska aplikovaných me
Koordinátor:EduEra