Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európa, miesto pre každého
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001695
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15680 €
Sumár projektu:Projekt Európa,miesto pre každého je mládežnícka výmena pre 32 mladých účastníkov vo veku 16 - 22 rokov zo Slovenska,Bulharska, Rumunska a Maďarska. Účastníkmi budú mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, zo sociálne slabého prostredia, deti migrantov, Ró
Koordinátor:IPCR RS