Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je to na nás II
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001694
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44070 €
Sumár projektu:Do projektu mládežníckej výmeny realizovanej v lokalite Vysokých Tatier sú zapojené dve organizácie. Žiadajúcou organizáciou je slovenský S.P.A.C.E. pôsobiaci v Košiciach. Partnerom je česká organizácia Mladiinfo CR Z.S. Projekt je zameraný na znevýhodnen
Koordinátor:S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.