Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonviolent Communication: A Language of Life
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001691
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31801 €
Sumár projektu:Projekt "Nonviolent Communication: A Language of Life" pozostáva z dvoch hlavných aktivít, školení venovaných téme nenásilnej komunikácie (NVC). Hlavnou témou je využite metódy nenásilnej komunikácie pri práci s mládežou, najmä pri riešení konfliktov a pr
Koordinátor:Preles