Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Say NO to addiction!
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001681
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19650 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny medzi 4 partnermi. Projekt sa má realizovať na Slovensku za účasti 32 účastníkov, ktorými sú mladí ľudia (13-16) s nedostatkom príležitostí. Hlavnou témou projektu je NEET prevencia. Projekt sa uskutoční od 18. do 25. 8. 2018 v
Koordinátor:Dorkas