Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experience2Go
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001678
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29130 €
Sumár projektu:Projekt "Experience2go" je mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať v Žiline od 30. augusta do 8.septembra 2018. Do mládežníckej budú aktívne zapojení všetci partneri z Českej republiky, Grécka, Maďarska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska a Veľke
Koordinátor:Nadácia Krajina harmónie