Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všetko pre mládež - Lepšie programy pre sociálne slabú mládež
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001659
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22080 €
Sumár projektu:Predkladateľ projektu "Všetko pre mládež - Lepšie programy pre sociálne slabú mládež ," organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o., plánuje spolu so svojimi partnermi MOJE KRZYSZKOWICE Poľsko a KreBul, o.p.s. Česká republika zorganizovať m
Koordinátor:SPOKOJNOST - centrum socialnych sluzieb, n.o.