Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambasádori Tolerancie
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001639
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18050 €
Sumár projektu:Neformálna skupina predkladá projekt s názvom "Ambasádori Tolerancie", jedná sa o projekt mládežníckej výmeny, počas ktorej budú prebiehať aj dva workshopy od partnerov z OZ MAREENA a FB komunity Somtu. Cieľ chce predkladateľ dosiahnuť vzdelaním, skúsenos
Koordinátor:Change Your Self