Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Späť ku koreňom
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001636
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35400 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny podporuje inklúziu hendikepovaných a nehendikepovaných mladých ľudí prostredníctvom rôznych workshopov. Jedným z nástrojov je tanec zmiešaných párov, ktorý napomáha zblíženiu ľudí. Mládežnícka výmena zahŕňa mladých ľudí s Poľsk
Koordinátor:TK DANUBE