Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non formal job matching
Číslo projektu:2018-1-SK02-KA105-001634
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29410 €
Sumár projektu:Projekt predkladá organizácia Thalia teatro. Ide o školenie pre 30 pracovníkov s mládežou a mladých ľudí z 10 krajín: Slovensko, Poľsko, Portugalsko, Grécko, Cyprus, Litva, Taliansko, Španielsko, Estónsko, Malta. Hlavnou témou je podpora talentov mladých
Koordinátor:Thalia Teatro